Có 1 kết quả:

qì guān juān xiàn zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

organ donor