Có 1 kết quả:

qì guān yí zhí

1/1

qì guān yí zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

organ transplant