Có 1 kết quả:

qì xiè

1/1

qì xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apparatus
(2) instrument
(3) equipment
(4) weapon

Một số bài thơ có sử dụng