Có 1 kết quả:

qì mǐn

1/1

qì mǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

household utensils