Có 1 kết quả:

qì zhì xìng

1/1

qì zhì xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of medical disorders) organic