Có 1 kết quả:

è mèng

1/1

è mèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nightmare