Có 1 kết quả:

è yùn

1/1

è yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 厄運|厄运[e4 yun4]