Có 1 kết quả:

zào juān

1/1

zào juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian koel (Eudynamys scolopaceus)