Có 1 kết quả:

ài qì fǔ chòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

putrid belching (medical term)