Có 1 kết quả:

pēn pēn xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 香噴噴|香喷喷[xiang1 pen1 pen1]