Có 1 kết quả:

pēn qì

1/1

pēn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jet
(2) blast of air
(3) spurt of gas