Có 1 kết quả:

pēn qì jī

1/1

pēn qì jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jet (engine, plane)