Có 1 kết quả:

pēn huǒ qì

1/1

pēn huǒ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flamethrower