Có 1 kết quả:

pēn huǒ qì ㄆㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flamethrower