Có 1 kết quả:

pēn wù qì

1/1

pēn wù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nebulizer
(2) spray
(3) atomizer