Có 1 kết quả:

pēn fàn

1/1

pēn fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to burst out laughing

Một số bài thơ có sử dụng