Có 1 kết quả:

Gá ěr xiàn

1/1

Gá ěr xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gar county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Sgar rdzong