Có 1 kết quả:

Gá ěr xiàn ㄍㄚˊ ㄦˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gar county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Sgar rdzong