Có 1 kết quả:

Gá lā · Duō jié · Rén bō qiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders