Có 1 kết quả:

Gá mǎ lán zú ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan