Có 1 kết quả:

pī pā

1/1

pī pā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 劈啪[pi1 pa1]