Có 1 kết quả:

rǎng pī

1/1

rǎng pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shout oneself hoarse