Có 1 kết quả:

niè tiè

1/1

niè tiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to whisper