Có 1 kết quả:

náng zhōng qǔ wù

1/1

náng zhōng qǔ wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as easy as reaching for it from a bag (idiom)
(2) in the bag
(3) (as good as) in one's possession