Có 1 kết quả:

náng zhōng xiū sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be embarrassingly short of money