Có 1 kết quả:

náng pào

1/1

náng pào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vesicle