Có 1 kết quả:

náng zhǒng

1/1

náng zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cyst (med.)