Có 1 kết quả:

náng dài

1/1

náng dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pouch