Có 1 kết quả:

sì yǎng bā chā

1/1

sì yǎng bā chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sprawled out on one's back (idiom)