Có 1 kết quả:

sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

never move your four limbs, can't distinguish the five crops (idiom); living as a parasite