Có 1 kết quả:

sì bì xiāo rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

four bare walls