Có 1 kết quả:

Sì zǐ wáng qí

1/1

Sì zǐ wáng qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Siziwang banner or Dörvön-xüüxed khoshuu in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布[Wu1 lan2 cha2 bu4], Inner Mongolia