Có 1 kết quả:

sì jì dòu ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) green bean
(2) French bean
(3) runner bean