Có 1 kết quả:

sì fāng mào

1/1

sì fāng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 方帽[fang1 mao4]