Có 1 kết quả:

sì qīng dà má fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tetrahydrocannabinol, THC