Có 1 kết quả:

sì lǜ yǐ xī

1/1

sì lǜ yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tetrachloroethylene