Có 1 kết quả:

sì hǎi zhī nèi jiē xiōng dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

all men are brothers