Có 1 kết quả:

sì hǎi shēng píng

1/1

sì hǎi shēng píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. all four oceans are peaceful
(2) worldwide peace (idiom)