Có 1 kết quả:

sì hǎi piāo líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

drifting aimlessly all over the place (idiom)