Có 1 kết quả:

sì wù tāng ㄙˋ ㄨˋ ㄊㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

four-substance decoction (si wu tang), tonic formula used in Chinese medicine