Có 1 kết quả:

sì huán sù

1/1

sì huán sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tetracycline