Có 1 kết quả:

sì huán sù

1/1

sì huán sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tetracycline