Có 1 kết quả:

sì yǎn tián jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

four-eyes