Có 1 kết quả:

sì shēng dù juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian cuckoo (Cuculus micropterus)