Có 1 kết quả:

sì jiǎo xíng

1/1

sì jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) square
(2) quadrilateral