Có 1 kết quả:

sì biān xíng

1/1

sì biān xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quadrilateral