Có 1 kết quả:

sì mén jiào chē ㄙˋ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sedan (motor car)