Có 1 kết quả:

huí chēn zuò xǐ

1/1

huí chēn zuò xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go from anger to happiness (idiom)