Có 1 kết quả:

huí guī rè ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

recurring fever