Có 1 kết quả:

huí xuán jiā sù qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

cyclotron (particle accelerator)