Có 1 kết quả:

huí zhuǎn shòu sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

revolving belt sushi (restaurant)