Có 1 kết quả:

huí gù zhǎn ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨˋ ㄓㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

retrospective (exhibition)